Укрепване

Укрепването на мигрантите и тяхното участие в политическия процес на вземане на решения представлява крайния резултат на проекта DEPART. Преди да бъде приложено каквото и да е съвместно проектиране на инклузивни политики, е необходимо да мотивираме и обучаваме мигранти и бежанци, докато отговорните за политиките трябва да увеличат осведомеността за важността на самозащитата и за необходимостта от инклузивно проектиране на политиките. В тази перспектива целите на тази дейност са:

Създаване на устойчиви SAT на демократична и участваща основа.
Укрепване на бенефициентите относно техните права и задължения, за да използват тези познания по най-добрия начин в тяхната комуникация за защита.
Увеличаване на осведомеността на отговорните за политиките относно силните страни и ползите от създаването на инклузивни политики и за важността да се консултират с мигрантите относно политиките, които ги засягат директно.

Резултати

В този раздел ще намерите:

  • Инструменти и Препоръки за политики
  • Програми за обучение
  • Карти с активности
  • Поддържащи документи